Klaudia Pingot to profesjonalny coach, świetna psycholog i, tak ogółem, doskonała osoba do codziennego obserwowania. Poznaliśmy się przez wspólne kontakty z Uniwersytet SWPS i okazało się, że możemy gadać i gadać 😀

Klaudia jest bardzo dobrze przyjętą na rynku autorką, prowadzi popularne kursy i dzieli się rzetelną, przyjemnie opracowaną wiedzą i poradami za darmo w internecie (przez bloga i fanpage). Lubi to co robi i jest w tym świetna. BARDZO mocno wierzy w wartość rozwoju osobistego i ciągłego zwiększania kompetencji. Ale to nie wszystko.

Najważniejszym argumentem stojącym za nią jest jej siła charakteru i, hmmm, „stabilność” z jaką mówi o interesujących ją rzeczach. Za takim spokojem i energią stoją trzy bardzo ważne czynniki.

Po pierwsze, Klaudia jest bardzo dobrze wyedukowaną kobietą, która NADAL dokształca się w interesujących ją dziedzinach. Po drugie, nie wypowiada się na tematy, w których nie zdobyła samodzielnie i wiedzy, i doświadczenia.

Po trzecie, kto chwilkę poszuka ten znajdzie ciekawe punkty w ścieżce jej kariery, które tylko wzmacniają efekt. Klaudia wie kim jest i wie, jak może najlepiej pomóc ludziom. I robi to bardzo dobrze.

Warto ją obserwować niezależnie od płci, chociaż materiały Klaudii są kierowane przede wszystkim do kobiet. Przy czym widzicie, ja jako facet też potrafię z nich sporo wynieść, bo mądrze podawane porady z reguły są całkiem uniwersalne 🙂 A o tę mądrość u Klaudii wyjątkowo łatwo.

Jeśli interesujesz się biznesem, życiową skutecznością, podejmowaniem decyzji, wywieraniem zdrowego wpływu i obroną przed manipulacją – klikaj. Warto.

Andrzej Tucholski, znany Bloger i Youtuber. http://andrzejtucholski.pl

 

W ramach całorocznej Akademii dla ponad 100 Liderów IT (www.akademiait.edu.pl) realizowanej przez Fundację IT Leader Club Polska, Klaudia Pingot — trenerka firmy Smart Way — prowadzi moduł tematyczny dotyczący leadershipu i budowania umiejętności miękkich.

Klaudia Pingot prowadzi zajęcia z takich tematów jak: psychologia wywierania wpływu, komunikacja pozawerbalna, wyznaczanie celów, motywowanie pracowników, udzielanie feedbacku itp.

Rekomenduję firmę Smart Way i Klaudię Pingot, która przygotowuje i realizuje kompleksowo i bez zakłóceń program merytoryczny o którym mowa powyżej. Zajęcia są interaktywne i zawsze na wysokim poziomie merytorycznym czego dowodem są liczne bardzo pozytywne ankiety satysfakcji wśród słuchaczy.

Firm Smart Way była, jest i będzie stałym partnerem edukacyjnym inicjatyw Fundacji IT Leader Club Polska. 

Arkadiusz Lefanowicz Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club Polska Dyrektor Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej www.akademiait.edu.pl

Potwierdzam, że Pani Klaudia Pingot wielokrotnie była zapraszana jako gość specjalny na spotkania kobiet organizowane przez Fundację Polska Jest Kobietą.
Jej ogromna wiedza, energia motywuje i inspiruje wiele kobiet w Polsce i na świecie.

Głównymi celami działalności Fundacji jest poprawa społeczno-gospodarczej sytuacji kobiet oraz zwiększanie szans kobiet na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym – społecznym, politycznym i zawodowym. Jak również rzetelna edukacja obywatelska dająca możliwość podejmowania świadomych, obywatelskich decyzji i działań. Zwracająca szczególną uwagę na świadome wybory, równość i wykluczenie społeczne. A także solidarność społeczną, zapobieganie dyskryminacji i wszelkim formom przemocy.
Ogromne podziękowania za pomoc w naszych działaniach.

Potwierdzam, iż Klaudia Pingot i firma Smart Way w ramach działalnością związanej z projektem „SpecBabka” wykazuje się dużym doświadczeniem i najwyższym poziomem profesjonalizmu. Każde wydarzenie z udziałem SpecBabek jest wysoce motywujące i inspirujące dla kobiet Polecam firmę oraz trenerki Smart Way jako osoby kompetentne do pracy z kobietami w kontekście rozwoju osobistego i coachingu.

Renata Majewska – członek Zarządu FundacjI Polska jest Kobietą, https://www.facebook.com/fundacjapolskajestkobieta

Pani Klaudia Pingot w Collegium Civitas, Niepaństwowej Szkole Wyższej w Warszawie prowadziła anglojęzyczne zajęcia dydaktyczne pt. „Smart Leadership Training”.

Celem zajęć było wypracowanie następujących umiejętności:
– wypracowywanie kompetencji lidera
– odkrywanie własnych potencjałów przywódczych
– umiejętność pracy i organizacji pracy w zespole
– efektywnej werbalnej i pozawerbalnej komunikacji
– zarządzania zespołem
– umiejętność inspirowania siebie i innych
– zarządzania stresem
– oceniania efektywności zespołu
– posługiwanie się konstruktywną krytyką, feedback’iem

Zajęcia były przeprowadzone metodą interaktywną, nastawioną na praktyczne trenowanie umiejętności

Niniejszym rekomendujemy panią Klaudię Pingot jako trenera  kompetentnego, rzetelnego, solidnego, mającego wyjątkowy kontakt z grupą i dostosowującego się do jej potrzeb i wymogów.

prof. dr hab. Stanisław Mocek Rektor Collegium Civitas http://www.civitas.edu.pl