Metody pracy


Jest taka terapeutyczna opowieść o małym lwie, który po utracie rodziców znalazł się wśród stada owiec. Od dziecka więc był uczony spędzania czasu na pastwisku, skubania trawy i wydawania z siebie dźwięku „beee”. Pewnego dnia owce były zaatakowane i rozszarpane przez stado lwów.
Lew był przerażony i gotowy do ucieczki.
Król stada doskoczył do młodego outsidera, uderzył go łapą w kark i kazał mu się przejrzeć się w stawie. Bohater opowieści był zaskoczony tym, co ujrzał w lustrze wody.
To odbicie i kęs owczego mięsa spowodował, że lew wydał z siebie imponujący ryk, który stał się symbolem obudzenia swojej prawdziwej natury.

Nigdy nie wychodzę z założenia, że ktoś jest zły, popsuty czy słaby.
Moja filozofia postrzegania ludzi polega na widzeniu w nich potencjałów, które są zablokowane albo nieuświadomione.

Konsekwentnie unikam wkładania swojej pracy w jakiekolwiek ramy.
Dotyczy to zarówno wystąpień publicznych, szkoleń, jak i pracy indywidualnej z klientem.

Lubię myśleć, że w pracy z ludźmi mam charyzmę, potrafię wyczuć człowieka i wejść w jego świat, aby go zrozumieć i dostroić się. Dzięki temu szybciej poznaję mechanizmy, które generują konflikty i skuteczniej mogę je rozwiązywać.

To, co moi klienci nazywają coachingiem, ja nazywam treningiem personalnym.
Więcej możesz poczytać o tym na stronie smart-coaching.pl

Trening personalny, który prowadzę, jest z reguły złożony z kilku form – coachingu, treningu umiejętności, treningu mentalnego oraz consultingu i mentoringu.
Nie lubię się ograniczać do jednej techniki.

W swojej pracy bazuję na wiedzy psychologicznej, ale korzystam też z innych dziedzin, metod, systemów – Terapii Linii Czasu, coachingu systemowego, filozofii Nowej Germańskiej Medycyny, elementów Neurolingwistycznego Programowania, założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Holistycznie postrzegam człowieka i jego sytuację życiową, jego wygląd, problemy, możliwości.

Często opowiadam historie, które mają wymiar terapeutyczny, wykorzystuję transy relaksacyjne, symulacje mentalne, muzykę, obrazy, filmy jako formy pozytywnego wpływu.

Nie pracuję z każdym i nie występuję dla wszystkich.

Przed podjęciem decyzji o współpracy, zawsze poświęcam czas na rozmowę o celach i wartościach klienta czy firmy, dla której wykonuję zlecenie. Jeśli wartości są spójne, chętnie podejmuję współpracę.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy w kontekście pracy indywidualnej, szkolenia lub wystąpienia, przejdź do zakładki KONTAKT i napisz do mnie.

Copyright © 2016 Klaudia Pingot